Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego

Zmiana godzin pracy sekretariatu

Ogłoszenie o drugim przetargu – menu ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenie o przetargu – menu ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zmiana w PROGRAMIE WYCHOWAWCZYM przyjęta przez Radę Rodziców w dniu 04.04.2016 r.

Zmiany w statucie – uchwała nr 13/2014/2015

Uchwała nr 4/2014/2015 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie

Zmiana nazwy szkoły

Wpis „Program wychowawczy” - menu DOKUMENTY SZKOLNE.