Współpraca

Współpraca

W październiku 2014 r. delegacja naszego gimnazjum została zaproszona do udziału w projekcie zatytułowanym  „Wspólne korzenie, wspólne tradycje”. Spotkanie odbyło się w niemieckim Bordesholm i oprócz delegacji z Polski byli również przedstawiciele Łotwy.  Projekt osiągnął ogromny sukces i otrzymał nagrodę unijną. W czasie tego spotkania nawiązaliśmy nić porozumienia z Łotyszami, czego efektem była nasza wizyta w Kekavie, w maju 2015 roku. Już w październiku 2015 r. doszło do rewizyty gości z Łotwy. Można powiedzieć, że przez ten czas nawiązały się liczne przyjaźnie i dlatego chcemy kontynuować tę wymianę w przyszłości.

Nas ciekawi Łotwa, a Łotyszy Polska.