Rekrutacja

 2017/2018

Szkoła Podstawowa Nr 3
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Gostyniu

 separator

Rodzice uczniów, którzy od września rozpoczną naukę w SP 3
proszeni są o dostarczenie do sekretariatu szkoły
ostatniego świadectwa oraz jednego zdjęcia na legitymację.

separator

I. Przyjmowanie uczniów do klas 1 – 2017/2018

Przyjmowanie uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017 – wymagane dokumenty.

W Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Hutnika 3, od 17 marca do 31 marca 2017 r. odbędzie się nabór uczniów do klas pierwszych.

Zgłoszenia i wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

Sekretariat czynny 8:00 – 15:00

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają:

  1. Zgłoszenie dziecka do szkoły – pobierz plik
  2. Karta dodatkowych informacji o dzieckupobierz plik

 Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają

  1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej od 17 marca do 31 marca 2017 r.
  2. Potwierdzenie woli przyjęcia od 12 kwietnia do 21 kwietnia 2017 r.
  3. Karta dodatkowych informacji o dziecku
  4. Dodatkowo załączniki do wniosku potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych:

- Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Gostyń – załącznik nr 1

- Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata – załącznik nr 2

- Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły kandydata osób/y wspierających/ej w zapewnieniu należytej opieki – załącznik nr 3.

Postępowanie uzupełniające:

Składanie wniosków – 1-9 czerwca 2017 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia – 20-23 czerwca 2017 r.

 

II. Przyjmowanie uczniów do klas 2, 3, 4, 5, 6, 7 – 2017/2018

 Rodzice dzieci składają:

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły - pobierz plik