Najlepsi

Najlepsi

Julia Kopaszewska

Kacper Pietrula

Eryk Tamm

Zofia Tomczak

Dominika Zawistowska

Amelia Ziółek

Maria Jakuszkowiak

Zofia Konury

Mateusz Kuberka

Bartosz Piasecki

Maria Pietrowiak

Malina Wojtkowiak

Szymon Hajduk

Bartosz Kuliński

Sara Witkowska

Karolina Binkowska

Julia Klupczyńska

Aleksandra Klupś

Milan Mucha

Aleksandra Niedźwiedzińska

Karolina Płóciennik

Julia Skorupka

Jerzy Tomaszewski

Bartosz Tomaszewski

Mateusz Wojciechowski

Jagoda Zapaśnik