2002/2003

2002/2003

14 czerwca 2003 r. odbyła się uroczystość zakończenia działalności Szkoły Podstawowej nr 3 im. Przemysława II w Gostyniuoraz nadania imienia i wręczenia sztandaru Gimnazjum nr 2 w Gostyniu.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele farnym, którą odprawiono w intencji absolwentów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 im. Przemysława II w Gostyniu.

Następnie zaproszeni goście, nauczyciele, młodzież udali się do sali Kina GOK „Hutnik”. Zaszczycili nas swoją obecnością: Starosta Powiatu Gostyńskiego pani Elżbieta Palka, Senator RP pan Zbigniew Kulak, Proboszcz Parafii p.w. Św. Małgorzaty Ksiądz Kanonik Artur Przybył, Ksiądz Prałat Konrad  Karczmarek, Burmistrz Miasta i Gminy Gostyń pan Jerzy Woźniakowski, Dyrektor Delegatury w Lesznie Kuratorium  Oświaty w Poznaniu pani Irena Marszałek, wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Lesznie pani Violetta Sokołowska i pan  Jan Jerszyński, Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej pan Andrzej Rogala, Przewodniczący Rady Miejskiej pan Piotr Radojewski, Sekretarz Gminy pan Karol Zawieja, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, byli i aktualni pracownicy oraz uczniowie. Po wystąpieniu dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Przemysława II w Gostyniu pana Krzysztofa Perdona, głos zajął pierwszy dyrektor szkoły pan Kazimierz Dworecki. Następnie pan Krzysztof Perdon zaprosił wszystkich zgromadzonych do obejrzenia prezentacji multimedialnej, ukazującej 38 lat działalności „Trójki”. Uroczystość uprzyjemnił spektakl muzyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 2 w Gostyniu przygotowany pod kierunkiem pani Elżbiety Marciniak, pani Marii Walkowiak i pani Renaty Zygmunt. Dekorację sali wykonali uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pana Rafała Sroki.

Przy dźwiękach orkiestry Miasta i Gminy Gostyń zebrani udali się na boisko szkolne, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Przewodniczący Rady Miejskiej pan Piotr Radojewski odczytał uchwałę nadania imienia Marii Skłodowskiej – Curie Gimnazjum nr 2 w Gostyniu, a przewodnicząca Rady Rodziców pani Katarzyna Kasprowiak przedstawiła treść aktu fundacyjnego. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. Kanonik Artur Przybył. Z kolei przedstawiciele rodziców wręczyli sztandar panu dyrektorowi Józefowi Gerowskiemu, który przekazał go uczniom. Pierwszy poczet sztandarowy stanowili najlepsi uczniowie: Joanna Marciniak, Małgorzata Rajewska oraz Stanisław Jankowski. Poczet zaprezentował sztandar wszystkim zebranym, a przedstawiciele klas złożyli ślubowanie. Zaproszeni goście wygłosili przemówienia, po czym przystąpiono do odsłonięcia popiersia Marii Skłodowskiej – Curie.

Na szkolnym korytarzu można było zwiedzać wystawę poświęconą dorobkowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu  im. Przemysława II w Gostyniu przygotowaną przez panie: Annę Juskę, Dorotę Kusz -NawrotViolettę Andrzejewską, a także wystawę o Patronce Gimnazjum nr 2 w Gostyniu, którą przygotowały panie: Beata Kasprzak, Małgorzata Makowska, Joanna Berger, Ewa Andrzejewska oraz pan Zbigniew Jakuszkowiak.

separator

12 czerwca 2003 r. Jakub Jeniec z klasy 1 b zajął I miejsce w konkursie historycznym „Regionalia 2003″.

Przygotowaniem ucznia do konkursu zajęła się pani Violetta Andrzejewska.

 separator

11 czerwca 20003 r. w WUW w Poznaniu odbyło się podsumowanie wojewódzkiego konkursu pt. „Najsympatyczniejszy policjant” – maskotka dla małych Wielkopolan. Organizatorem konkursu była Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. Spośród 126 prac wybrano trzy. I miejsce zajęła maskotka „Pyrek” Marty Skrobisz – uczennicy z Wolsztyna. Na trzecim miejscu znalazła się maskotka „Miś sprawiedliwości” Bartosza Mikołajczaka, ucznia klasy 6 a ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu, wykonana pod kierunkiem pani Beaty Kasprzak.

„Pyrek” stał się oficjalną maskotką wielkopolskiej policji. Pluszowa przytulanka wręczana będzie dzieciom podczas spotkań w szkołach, przedszkolach, a także ofiarom wypadków drogowych czy przemocy domowej.

 separator

 

Na przełomie maja i czerwca 20003 r. uczniów klasy 3 a odwiedzili ciekawi goście. Pierwszym z nich był młody Amerykanin Dave Coffin. Przyleciał z USA na spotkanie esperantystów w Jałcie. Stamtąd przyjechał do Polski na zaproszenie pani HalinyRadoły - nauczycielki esperanta. Gostyń był trzecim polskim miastem, które zwiedził.

Drugim gościem była Francuska Sylwia – podróżowała po Europie i również skorzystała z zaproszenia.

Gimnazjaliści z klasy 3 a przygotowali pytania, wesołe kalambury na znajomość naszych symboli, naukę ludowej przyśpiewki. Konfrontowali umiejętności językowe. Pytania dotyczyły bieżących problemów świata, Europy, wojny w Iraku, Unii Europejskiej.

Uczniowie próbowali obalić stereotypy o Polakach. Panowała miła atmosfera, bo esperanto to przede wszystkim język przyjaźni.

 separator

W maju 2003 r. Jakub Jeniec z klasy 1 b zajął I miejsce w konkursie „Gostyń dawniej i dziś”.

Przygotowaniem ucznia do konkursu zajęła się pani Violetta Andrzejewska.

 separator

Aleksandra Sokołowska uczennica klasy 6 a Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu zajęła V miejsceponadwojewódzkim Konkursie Przyrodniczym dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych pt. „Ptaki Polski” organizowanym przez Klub Przyrodników – Salamandra.

Przygotowaniem uczennicy do konkursu zajęła się pani Danuta Mieszkała.

 separator

Aleksandra Sokołowska uczennica klasy 6 a Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu zajęła I miejsceokręgowym etapie Konkursie Przyrodniczym dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych pt. „Ptaki Polski”.

Przygotowaniem uczennicy do konkursu zajęła się pani Danuta Mieszkała.

 separator

27 maja 2003 r. odbyło się w naszej szkole referendum unijne, w którym młodzież odpowiadała na pytanie „Czy wyrażasz zgodę na przystąpienie Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej”.  Oddano 375 ważnych głosów. Za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej było 249 uczniów, a przeciwko – 126.

W skład Młodzieżowej Komisji Referendalnej wchodziły: przewodniczaca: Magdalena Biderman, zastępca przewodniczącej: Natalia Fechner, członek: Romana Tomaszewska. Przygotowaniem i przeprowadzeniem akcji w naszej szkole zajęła się pani Violetta Andrzejewska.

 separator

26 maja 2003 r. odbyła się kolejna edycja konkursu „Mistrz klawiatury”. Organizatorkami były panie: Renata ŁuczakMałgorzata Makowska. Konkurs cieszył się powodzeniem. W tym roku oprócz młodzieży z naszej szkoły uczestniczyli w niej uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Gostyniu, Szkoły Podstawowej nr 5w Gostyniu, był także przedstawiciel Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu. Z zaproszenia skorzystali również nauczyciele pani Małgorzata Paszkowiak i pan Krzysztof Wojtkowiak z Gimnazjum nr 1 w Gostyniu, pan Ksawery Kempa ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu oraz w-ce dyrektor Gimnazjum nr 2 w Gostyniu pani Aldona Grześkowiak – Węglarz. Do zawodów stanął też dotychczasowy „mistrz klawiatury” absolwent naszej szkoły Szymon Kaczmarek.

Zadaniem konkursowym było przepisanie w edytorze Word krótkiego tekstu oraz napisanie   tekstu  w znanym już przez wielu programie „Mistrz klawiatury”.   Konkurs przebiegał w bardzo miłej atmosferze. Wszyscy uczestnicy wykazali się bardzo dobrą umiejętnością pisania na klawiaturze. Rywalizacja była zacięta.

Wspaniale zaprezentował się Szymon Kaczmarek Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu, który nie dał rywalom żadnych szans. Okazał się najlepszy. Uczeń doszedł już do takiej perfekcji, że pisze nie patrząc na klawiaturę. Wszyscy  patrzyli na niego z podziwem.   Kolejne miejsca uzyskali:Michał Smektała Gimnazjum nr 2 w Gostyniu, Marcelina Polniak z Gimnazjum nr 2 w Gostyniu, Jakub Giermaziak ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu, Marlena Zaremba z Gimnazjum nr 1 w Gostyniu, Beata Horowska Gimnazjum nr 1 w Gostyniu, Bartłomiej Smektała ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu.

Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców przy naszym gimnazjum. 

 separator

20 maja 2003 r. uczniowie klasy 1 d pod opieką wychowawczyni pani PaulinyAndrzejczak przygotowali  dla swych rodziców przedstawienie pt. „Matematyka jest poezją”.

W  humorystyczny sposób przekonywali zebranych, że matematyka i literatura piękna tylko pozornie nie mają nic wspólnego. Uczniowie zaprezentowali rodzicom kilka „sztuczek” matematycznych oraz zorganizowali dla nich mały konkurs matematyczny „Skojarzenia”.

 separator

W dniach 19 – 23 maja 2003 r. w naszej szkole trwał Tydzień Ekologii. Impreza organizowana jest od kilku lat. Nawiązuje do obchodzonego w dniu 5 czerwca Światowego Dnia Ochrony Środowiska i kwietniowego Dnia Ziemi.
Organizatorki, panie  Aleksandra BudychDanuta Mieszkała zaplanowały szereg interesujących imprez:
Poniedziałek – Dzień przebiegał pod hasłem „Światowy Dzień Ochrony Środowiska”. Odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Wpływ recyklingu na długość życianaszej planety”. I miejsce w tym konkursie zajęła Karolina Andrzejewska z klasy 2 h.
Wtorek – W ramach akcji  „Zostanie po nas drzewouczniowie każdej klasy pierwszej naszego gimnazjum zasadzili w szkolnym ogrodzie zakupione wcześniej drzewko, którym będą się opiekować.
Środa – W ramach akcji „Ekologia nie tylko na biologii” zostały przeprowadzone lekcje z innych przedmiotów nawiązując do piękna przyrody ojczystej.
Czwartek – Przeprowadzono konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów klas pierwszych. Laureatkami konkursu zostały uczennice klasy 1 j: Beata Kierps, IlonaTwardowska, Weronika Józefiak, Marta Wujczak.

Piątek
– upłynął na zabiegach pielęgnacyjnych w ogrodzie szkolnym.

 separator

19 maja 2003 r. zakończył się konkurs na najciekawszy referat. Podzielony był on na trzy dziedziny:
- Biologiczną:
„Wpływ promieniotwórczości na organizmy żywe”

I miejsce w tym konkursie zdobyła Anita Skrzypczak z klasy 2 g.
 
 Organizacją i przebiegiem konkursu zajęły się panie: Danuta MieszkałaAleksandra Budych.

Chemiczną: „Promieniotwórczość” – zagrożenie czy szansa dla człowieka?”.

I miejsce
zajęła Małgorzata Rajewskaz klasy 3 h.

 
 Organizacją przebiegiem konkursu zajęły się panie: Wanda TyrzykDorota Olejniczak.

Fizyczną: „Wykorzystywanie promieniotwórczości we współczesnej medycynie”.

I miejsce zajęła Michalina Kaminiarz z klasy 3 i.

Organizacją i przebiegiem tego konkursu zajęła się pani Izabela Adamczak.

 separator

30 kwietnia 2003 r. odbył się Finał Rejonowy w piłce siatkowej dziewcząt. Drużyna z naszej szkoły zajęła II miejsce. W jej skład wchodzili: MajaMarciniak, Aleksandra Grzeskowiak z klasy 6 a, Julita Jagodzińska, NataliaHoska, Magdalena Szymańska z klasy 6 b, Patrycja Wojciechowska, JoannaOlejnik, Joanna Migdalska, z klasy 6 c.

Przygotowaniem uczennic do zawodów zajęły się panie: Jolanta PolniakEwa Nawrocka.

 separator

29 kwietnia 2003 r. uczniowie z klasy 3 d z pomocą kolegów i koleżanek z klasy 2b wraz z wychowawczyniami: panią Maria Wasielewską i panią Renatą Włodarczyk przygotowali wystawę pt. „Polsko – francuskie losy noblistki”.  Zaprezentowali życie i twórczość naszej przyszłej patronki Marii Skłodowskiej – Curie.

 separator

 16 kwietnia 2003 r. uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni na Dzień Europejski organizowany przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Gostyniu.

Podczas uroczystości związanych z tym świętem przedstawicielka z naszej szkoły – Monika Zamiar z klasy 3 j odczytała referat pt. „Jak będę żyła po wstąpieniu do Unii Europejskiej”.

 separator

16 kwietnia 2003 r. odbyło się przedstawienie z okazji świąt wielkanocnych.

Przed szóstoklasistami swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie klas trzecich uczęszczający na kółko j. niemieckiego. Zaprezentowali scenkę pt. „Pechowiec”. Przedstawienie miało na celu przybliżenie tradycji wielkanocnych w Niemczech. Następnie odbył się quiz na temat świątecznych zwyczajów. Obie części imprezy odbyły się w języku niemieckim.

Organizatorką była pani Joanna Berger.

 separator

16 kwietnia 2003 r. z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w świetlicy szkolnej odbyła się promocja książek i czytelnictwa.

W naszej szkole z okazji tego święta została przeprowadzona akcja popularyzacji wydawnictw słownikowych, opracowań z zakresu literatury, gramatyki, ortografii i przedmiotów ścisłych, testów kompetencyjnych oraz książek – finalistek Nagrody Literackiej „Nike 2002″, tj. „W ogrodzie pamięci” J. Olczak – Roniker; „Tequila” K. Vargi; „Czynny do odwołania” M. Świetlickiego.

Organizatorką tego dnia była pani Wanda Andrzejewska.

 separator

15 kwietnia 2003 r.uczennice należące do szkolnego wolontariatu: Marta Kaniewska, Magdalena Kordus, Ewa Kwintkiewicz, Katarzyna Matyla, Bogumiła Miedzińskaz klasy 3 k, Marta Roszak, Ilona Machowska, Roksana Grześkowiak z klasy 2 c, Lidia Chodzidło, Monika Zamiar, Małgorzata Wenderska z klasy 3 j przebrane w ciekawe stroje udały się do gostyńskiego szpitala na oddział dziecięcy z upominkami i życzeniami wielkanocnymi dla najmłodszych. Zaprezentowały tam krótki program artystyczny przygotowany z pomocą pani Violetty Andrzejewskiej.

 separator

15 kwietnia 2003 r. po raz ostatni w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyniu był obchodzony Dzień Patrona – Przemysława II. Uczniowie klasy 6 a przybliżyli postać patrona. Odbył się krótki konkurs na temat jego biografii. Następnie z wszystkich klas szóstych zostali wybrani reprezentanci, którzy wzięli udział w konkursie regionalnym. Najlepsza okazała się drużyna z klasy 6 c.

Organizacją tego dnia zajęły się panie: Wanda AndrzejewskaDanuta Czerwińska.

 separator

 10 kwietnia 2003 r. w świetlicy szkolnej naszego gimnazjum odbyło się podsumowanie akcji Ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy umysł”. W czasie jej trwania uczniowie naszej gminy uczestniczyli w konkursie.

I miejsce
zajęły szkoły: Gimnazjum nr 2Szkoła Podstawowa nr 3 w Gostyniu ex aequo z Gimnazjum nr 1 w Gostyniu. Zwycięzcy otrzymali granty w wysokości 1000 zł przeznaczone na profilaktykę w szkole. Wyróżnienie zdobyła Szkoła Podstawowa w Siemowie.

Organizatorem imprezy był Urząd Miejski w Gostyniu. Całość prowadziła pani Izabela Andrzejewska – pełnomocnik Burmistrza d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wśród zaproszonych gości byli:
– przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pan Łukasz Burkiewicz oraz jej członkowie: pani Urszula Grześkowiak i pan AndrzejKozioł,
– dyrektor Biblioteki Publicznej w Gostyniu pan
Paweł Hübner,
– dyrektorzy nagrodzonych szkół: dyrektor Gimnazjum nr 1 w Gostyniu pan
WaldemarSadowski, dyrektor Gimnazjum nr 2 w Gostyniu pan Józef Gerowski,
– pedagog szkolny Szkoły Podstawowej w Siemowie pani
Bożena Walczak
oraz uczniowie i przedstawiciele klas z różnych szkół, zwycięzcy szkolnych konkursów tematycznych.

Każdy z nich otrzymał symboliczną nagrodę w postaci słodyczy, długopis a także kubek z logo Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Atrakcją spotkania były policyjne maskotki – misie, które witały i bawiły młodzież i dorosłych.

Na zakończenie programu klasa 3 k integracyjna przedstawiła krótką scenkę o szkodliwości i konsekwencjach picia alkoholu.

 separator

Gimnazjum nr 2 w Gostyniu znalazło się wśród 16 najlepszych szkół w Polsce uczestniczących w programie „Intel – Nauczanie ku Przyszłości”. Liderami w naszej szkole zostali: pan dyrektor Józef Gerowski i pan Mikołaj Jackowiak, którzy przeszkolili największą ilość nauczycieli w województwie wielkopolskim.

9 kwietnia 2003 r.
pan dyrektor Józef Gerowski odebrał nagrodę dla naszego gimnazjum za aktywny udział w programie Intel Teach to Future withsupport from Microsoft realizowanym przy wsparciu firmy Microsoft.

Wręczenie nagrody - zestawu do bezprzewodowego podłączenia komputera do sieci odbyło się podczas Targów Infosystem 2003 w Poznaniu.

 separator

3 kwietnia 2003 r. odbył się w naszej szkole apel na temat Unii Europejskiej.

Uczniowie klas: 3 g, 3 h, 3 j zaprezentowali wiersze, referaty, a także narodowe tańce państw należących do wspólnoty europejskiej. Uczniowie z klasy 3 h przedstawili scenkę z baśni pt. „Kopciuszek”.

Organizacją apelu zajęła się pani Violetta Andrzejewska.

 separator

2 kwietnia 2003 r. uczniowie klas: 3 a , 3 h, 2 b2 g wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielkami Gminnego Ośrodka Informacji Europejskiej, znajdującego się w gostyńskiej Bibliotece Publicznej. Wykład miał na celu przybliżenie uczniom tematyki Unii Europejskiej. Zaprezentowano monety i banknoty euro z różnych krajów, flagę i hymn Unii Europejskiej. Uczniowie zadawali pytania związane z członkostwem w Unii Europejskiej. Osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy na ten temat zostały zaproszone do biblioteki publicznej, gdzie dostępne są różne publikacje o Unii Europejskiej. Uczniowie zostali również zachęceni do odwiedzenia stron internetowych poruszających tematykę unijną.

Organizatorkami spotkania były panie: Violetta AndrzejewskaHalina Radoła.

 separator

Od marca do maja 2003 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w Gimnazjadziew piłce nożnej. W etapie powiatowym zajęli IIIII miejsce.

W skład zwycięskich drużyn wchodzili: Adrian Chudy, Marcin Frąckowiak, Bartosz Kuciak, Przemysław Biderman, Jakub Kaczmarek z klasy 3 i, Mikołaj Pakosz, Marcin Dudka, Paweł Powicki, Przemysław Kaczmarek, Tomasz Jankowiak z klasy 3 e, Michał Dzik z klasy 2 f, Przemysław Czajka z klasy 3 d, BartoszHoffmann z klasy 3 b, Bartosz Rymaniak, Kacper Piasecki z klasy 1 c, Bartosz Zaremba, Mateusz Sikora z klasy 2 a.

Przygotowaniem uczniów do zawodów zajął się pan Rafał Szczepaniak.

 separator

Klasa 3 e wzięła udział w konkursie zorganizowanym przez miesięcznik „Magazyn Olimpijski”. Konkurs odbywał się pod hasłem „Sprawna klasa” i składał się z kilku etapów. Zadania do wykonania ukazywały się w kolejnych numerach czasopisma. W ich realizacji brali udział wszyscy uczniowie z klasy. Pierwszym etapem było wykonanie testu sprawności fizycznej Krzysztofa Zuchory. Następnie zostały przeprowadzone: test oceniający opanowanie gier sportowych, test chodu sportowego oraz test siłowy.

Warunkiem ukończenia konkursu było wykonanie kroniki z przebiegu wszystkich zadań. Konkurs trwał od września 2002 r. do marca 2003 r.

Przeprowadzeniem akcji zajęła się wychowawczyni klasy 3 e pani Małgorzata Pietrula.

 separator

 23.03.2003 roku odbyły się  powiatowe eliminacje OgólnopolskiegoTurnieju  Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
 W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zdobyli uczniowie naszej szkoły: Maciej Dojcz z klasy 2 i, Janusz Klemczak z klasy 3 d i Rafał Kozioł z klasy 2 i.
 
 W klasyfikacji indywidualnej III miejsce zajął Maciej Dojcz.
 
 Uczniów do konkursu przygotowywała pani Beata Kasprzak.   

 separator

W celu popularyzacji Matematyki – Królowej Nauk w dniach 24 – 28 marca 2003 r. już po raz kolejny został zorganizowany w naszej szkole Tydzień zmatematyką.

W poniedziałek w holu szkoły zorganizowano wystawę prac uczniów pt.
„Wyszywanki matematyczne” oraz „Symetria w plakacie”. Zaprezentowano wyszywanki uczennic klas trzecich, które zostały wykonane podczas zajęć prowadzonych przez panie: Paulinę AndrzejczakMarię Szczęsną oraz symetrię przedstawioną przez uczniów klas pierwszych na plakatach wykonanych podczas zajęć z paniami: Dorotą DomagałąSylwią Matuszak.

W konkursie pt. „Wyszywanki matematyczne” najlepsze okazały się: Lidia Jagodzińska z klasy 3 a, Joanna Maćkowiak z klasy 3 a, Izabela Gardzielewska z klasy 3 a, Natalia Ziemińska z klasy 3 a, SylwiaKlimpel z klasy 3 b, Katarzyna Wiatrowska z  klasy 3 b, MartaAndrzejczak z klasy 2 f, Sandra Kajczyk z klasy 2 f, Romana Tomaszewska z  klasy 2 e, Katarzyna Kujawa z  klasy 1 d, Anna  Sarbinowska z klasy 1 d, JuliaJędryczka z klasy 1 j.

W konkursie pt. „Symetria w plakacie” I miejsce zajęły: Daria Hojna, Agata Kiczka, Agata Kosmella, Barbara Rybakowska, Natalia Wojtkowiak,  z  klasy 1 a, oraz Magdalena Kędzia, Martyna Bogdańska, Marta Gubańska, Wiktoria Gubańska, Julita  Karolczak, Emilia Sarbinowska  z klasy 1 b. II miejsce zdobyli: Jakub Jeniec, Damian Szepe, Krzysztof Ofierzyński, Damian Jankowiak, Szymon Rutkowski  z klasy 1 boraz Daria Adamczak, Pamela Dziubałka, Małgorzata Furmann, Marta Kubiak z klasy 1 e. Na III miejscu znalazła się praca Mileny Dworak, Małgorzaty Kaczmarek,Adianny Kolasińskiej, AdriannyWitkowskiej z klasy 1 a

We wtorek podczas lekcji wszyscy uczniowie uczyli się obsługiwać kalkulator zarówno ten najprostszy jak i ten z wieloma funkcjami. Przygotowane zadania do pracy z kalkulatorem miały pokazać uczniom, w jaki sposób można sprawnie i szybko wykonać wiele skomplikowanych operacji matematycznych.

Środa
upłynęła pod hasłem „Matematyczny czar par”, który zorganizowały i poprowadziły panie: Paulina AndrzejczakMaria Szczęsna. Uczestnikami tej zabawy byli uczniowie klas pierwszych. I miejsce zajęły: IzabelaGościańskaMateusz Kapałaklasy 1 h. II miejsce: Marta GubańskaMateusz Małecki z klasy 1 b. III miejsce: Katarzyna KujawaMarcin Zieliński z klasy 1 doraz Julia JędryczkaMariusz Andrzejewski z  klasy 1 j.

Uczniowie zmagali się w pięciu konkurencjach – krzyżówka literowa, domino matematyczne, puzzle matematyczne, zadanie z szyfrem (hasło tworzyły litery, którym przyporządkowane były wyniki działań arytmetycznych), ułożenie jedynki z elementów tangramu.
 
W czwartek panie: Dorota DomagałaSylwia Matuszak przeprowadziły dla uczniów klas drugich konkurs na najlepszego
Rachmistrza klas drugich”. Uczniowie mieli do rozwiązania krzyżówkę, a następnie spośród siedmiu zadań wybierali cztery i je rozwiązywali. I miejsce zdobył Maciej Dojcz z klasy 2 i,  II miejsce zajęła Maja Biderman z klasy 2 b oraz Rafał Kozioł z klasy 2 i. Na III miejscu znalazły się: Agnieszka Klupczyńskaklasy 2 d i Sylwia Kriger z klasy 2 i.

W piątek w zabawach matematycznych brali udział uczniowie klas szóstych. Podczas zabawy „Szaleńcze wyzwania” drużyny rozwiązywały różne zadania: z prostokątnym układem współrzędnych, łamigłówkę logiczną,  z zapałkami, dobieranie kart z ułamkami w pary i zadanie z hasłem. Zwyciężyła drużyna z klasy 6 a: HubertKaczmarek, Bartosz MikołajczakMaja Marciniak.

Każdego dnia każda klasa otrzymywała krzyżówkę matematyczną, którą uczniowie wspólnie rozwiązywali. Wśród poprawnie rozwiązanych krzyżówek codziennie była losowana zwycięska klasa. W poniedziałek była to klasa 1 g, we wtorek 1 a , w środę 3 a , w czwartek 2 e , a w piątek 3 j. Każda z wylosowanych klas otrzymała w nagrodę dyplom i słodycze.

W czasie lekcji informatyki w klasie 1 c pod kierunkiem pani Beaty Kasprzak uczniowie przygotowywali matematyczne prezentacje multimedialne. Najciekawsza okazała się praca Waldemara Szelejewskiego.

Wręczenie dyplomów i nagród odbyło się w obecności pana dyrektora J. Gerowskiego w świetlicy szkolnej dnia 25.04.2003 r.

 separator

21 marca 2003 r.  z okazji pierwszego Dnia Wiosny w naszej szkole odbyła się impreza pod hasłem: „Wiosna w Europie”.

Jednocześnie wzięliśmy udział w Międzynarodowym Konkursie „Spring day in Europe”.

Uczniowie z poszczególnych klas wybrali swój ulubiony kraj europejski, wykonali dekoracje sal, przygotowali stroje, wyszukali w różnych źródłach informacje o obyczajach, tradycjach, potrawach, ciekawostki charakterystyczne dla danego państwa. Niektóre klasy przygotowały również scenki humorystyczne, tańce, piosenki, przedstawienia teatralne. Szkolna rywalizacja odbywała się w atmosferze wspaniałej zabawy. W salach lekcyjnych można było odwiedzić różne państwa, np. Hiszpanię, Francję, Anglię, Niemcy, Holandię, Polskę, Grecję, Włochy i Rumunię. Swoja pomysłowością i przygotowaniem zachwyciła komisję klasa 3 c, która zaprezentowała Grecję.

Zgodnie z polską tradycją na „wałach” spaliliśmy marzannę. Następnie w barwnym pochodzie pomaszerowaliśmy na Rynek. Tam delegacja z Parlamentu Uczniowskiego przekazała dla pana Burmistrza kwiaty i Apel Młodzieży o wiośnie.

Impreza została przygotowana dzięki ofiarności sponsorów, którymi byli: Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu, Supermarket „Dino” Z. i M. Biernacki, Partner – Biuro – Serwis – I. Dereszewicz, Sklep „Mazak” – M. Zaremba, Hurt – Detal Owoce Warzywa – T. Kempiak, Hurtownia Komputerów „ICOM”, Piekarnia – Ciążyński, Piekarnia i Ciastkarnia – J. Buliński, Piekarnia i Ciastkarnia – Marszałek, Drogeria „Vica”, Hurtownia „Delikatesy”, Urząd Miejski w  Gostyniu.

Organizacją i przeprowadzeniem imprezy zajęły się panie: Tamara Kempiak, Katarzyna Miedziarek, Maria Szczęsna i Joanna Wróblewska.

 separator

10 marca 2003 roku w sali Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” odbyła się debata pt. Polska w Unii Europejskiej. Uczniowie podzielili się na dwa zespoły: eurosceptyków – z klasy 2 g oraz 2 i, euroentuzjastów – reprezentujacych klasę 2 e. Przewagę uzyskali zwolennicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, choć była to wygrana minimalna.

Organizatorem i czuwającym nad przebiegiem spotkania był pan Grzegorz Skorupski.

 separator

7 marca 2003 r. w ramach przygotowań do nadania naszej szkole imienia Marii Skłodowskiej – Curie w świetlicy szkolnej odbyło się przedstawienie. Uczennice klas pierwszychdrugich pod kierunkiem pani Violetty Andrzejewskiej przybliżyły postać przyszłej patronki uczniom klas szóstych. Na zakończenie przeprowadzono krótki konkurs wiedzy o noblistce.

 separator

IV Targi Edukacyjne odbyły się 78 marca 2003 r. w sali sportowej Gimnazjum nr 1 w Gostyniu.

Swoje oferty prezentowały szkoły gimnazjalne, średnie i wyższe m. in. z Gostynia, Krobi, Grabonoga, Pogorzeli, Leszna.

Wystawcy włożyli wiele wysiłku w przygotowanie stoisk przyciągających uwagę zwiedzających. Starano się wyeksponować osiągnięcia szkół, udzielić rzetelnych informacji i zaproponować ciekawą ofertę edukacyjną na przyszły rok szkolny.

Prezentację Gimnazjum nr 2 w Gostyniu przygotowali nauczyciele: pani Beata Kasprzak, pani Małgorzata Makowska, pani Elżbieta Marciniak oraz pan Rafał Sroka

 separator

5 marca 2003 roku w sali Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” odbyła się debata pt. „Kara śmierci: dylemat prawodawstwa”.

Uczniowie biorący udział w dyskusji zasiadali na scenie przy dwóch stołach. Były to dwa, sześcioosobowe zespoły: za karą śmierci opowiadali się uczniowie z klasy 2 gnatomiast przeciw – z klasy 2 i.

Na wstępie prowadzący spotkanie pan GrzegorzSkorupski podkreślił wagę problemu. Dyskusja przebiegała w sposób rzeczowy. W połowie debaty przyszedł czas na pytania od publiczności. Niektórzy uczniowie kibicujący zespołom przynieśli transparenty. Widownię pozyskał zespół z 2g, może mniej przygotowany merytorycznie, potrafił jednak lepiej wykorzystać zaobserwowane w telewizyjnych debatach „tricki” oraz swoją elokwencję.

Organizatorem i czuwającym nad przebiegiem debaty był pan Grzegorz Skorupski.

 separator

4 marca  2003 r. Komisja Stypendialna podjęła decyzję o przyznaniu nagród stypendialnych Rady Miejskiej. Stypendium przyznawane jest uczniom, którzy osiągnęli szczególne wyniki w nauce oraz wyróżnili się działalnością na rzecz środowiska szkolnego i ziemi gostyńskiej.

Z naszego gimnazjum stypendium otrzymali: Marta Biderman – uczennica klasy 3 d- średnia ocen: 5,17, Izabela Gościańska z klasy 1 h – średnia ocen: 5,20, Katarzyna Klonowska z klasy 3 d – średnia ocen: 5,00, Joanna Marciniak z klasy 3 e – średnia ocen: 5,18, Małgorzata Rajewska z klasy 3 h – średnia ocen: 5,27, Ewa Skiba z klasy 2 i – średnia ocen: 5,42, Anita Skrzypczak z klasy 2 g – średnia ocen: 5,46, Magdalena Strach z klasy 3 d – średnia ocen: 5,17 Monika Zamiar z klasy 3 j – średnia ocen: 5,25.
 
 Uroczyste wręczenie nagród odbyło się się 21 marca 2003 r. w sali konferencyjnej Ratusza.

  separator

13.02.2003 r. w sali ZSRGrabonogu odbyła się sesja popularno naukowa poświęcona postaci Kaspra Miaskowskiego pt. „Kasper Miaskowski czytany dzisiaj”.

Z tej okazji został ogłoszony konkurs plastyczny pt. „Portret Kaspra Miaskowskiego”. I miejsce  w kategorii szkół gimnazjalnych zajęły uczennice z naszej szkoły: Agnieszka Klupczyńska, Joanna Klupczyńska, Jolanta Skibicka, Aleksandra Nowacka i Alicja Śmigiel z klasy2 d. II miejsce zdobyła praca uczennic klasy 2 c: Agnieszki Marciniak, Kamili Nowak, Alicji ŁukaszczykEmilii Borowiak. W kategorii szkół podstawowych III miejsce zajęła uczennica klasy 6 a Ewelina Jankowiak.

separator

3 marca 2003 r. odbyły się eliminacje szkolne do II Powiatowego Konkursu Języka Polskiego dla szkół podstawowych.

Finalistkami Konkursu Polonistycznego zostały: Aleksandra Sokołowska z klasy 6 a oraz Natalia Hoska z klasy 6 b. Uczennice przygotowywały do konkursu panie: Wanda AndrzejewskaMaria Walkowiak.

 separator

Od stycznia do kwietnia 2003 r. uczennice Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu brały udział w  rozgrywkach IMS w piłkę siatkową dziewczyn. Na etapie powiatowym zajęły II miejsce.

W skład zwycięskiej drużyny wchodziły: Maja Marciniak, AleksandraGrześkowiak, Angelika Zielińska z klasy 6 a, Karolina Szafranek, PatrycjaWojciechowska, Joanna Olejnik, Joanna Migdalska z klasy 6 c, MagdalenaSzymańska, Natalia Hoska, Julita Jagodzińska z klasy 6 b.

Przygotowaniem uczennic do zawodów zajęły się panie: Ewa Nawrocka i Jolanta Polniak.

 separator

Dnia 21 stycznia 2003 r. odbył się finał Gminnego Konkursu Artystycznegopt. „Święta, święta i…”. Inicjatorem i koordynatorem imprezy był pan Rafał Sroka. Do współpracy włączyli się nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Gostyń: pani Romana Bartosz z Gimnazjum nr 1 w Gostyniu, p. Beata Kasprzak z Gimnazjum nr 2 w Gostyniu, pani Anna Szymańska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu, pani Ewa Biernat ze Szkoły Podstawowej w Goli, pan Arkadiusz Andrzejewski ze Szkoły Podstawowej w Sikorzynie i pani Aleksandra Gerowska ze Szkoły Podstawowej w Daleszynie.

Pracy w komisji oceniającej podjęli się muzycy: pani Maria Markowska, pan Andrzej Hodowany i pan Jacek Węglarz, a także plastycy: pani Irena Kędziora, pan Paweł Powicki i pan Marek Ratajczyk. Jurorzy wyłonili długą listę laureatów i wyróżnionych w kilku kategoriach i grupach wiekowych.

Spośród wykonawców prac przestrzennych I miejsce zdobyli uczniowie klasy 2 i naszego gimnazjum: Izabela Pytel, Katarzyna Drozd, Karolina Gunia, Martyna Juskowiak, Karolina Hądzlik. Drugie miejsce zajęła praca uczniów również z klasy 2 i: Huberta Kowańdy, Janusza Sowińskiego, Bartosza Genderki, Amadeusza Wajna.

W technice collage u zwyciężyła praca uczennic klasy 2 f naszego gimnazjum: Marceliny Polniak, Karoliny Grockiej, Agnieszki Palki, Agnieszki Leśniak, Alicji Stanisławiak.Monika Antoniewicz, Aldona Frąckowiak, AnnaKierzek z klasy 1 f zajęły drugie miejsce. Trzecie miejsce zdobyły uczennice klasy 1 h: Małgorzata Dylak, Agata Kaźmierczak, Martyna Piechocka, Katarzyna Sadzka.

Podczas finałowej imprezy o nagrody rywalizowały także dziecięce i młodzieżowe zespoły muzyczne. Zaprezentowały ciekawe interpretacje pastorałek w rytmie rap i reggae. Pięknie wypadło także wykonanie tradycyjnych kolęd.

W kategorii muzycznej trzecie miejsce zdobyła reprezentantka naszej szkoły Jagoda Górska z klasy 3 c.

W sali GOK „Hutnik” do 24. 01. 2003 r. można było zwiedzać wystawę 50 uczniowskich prac plastycznych wykonanych różnymi technikami. Bogactwem form i precyzją wykonania zaskakiwały kompozycje przestrzenne. Dzieła nawiązywały do architektury ziemi leszczyńskiej, ich przewodnim motywem była bożonarodzeniowa szopka. 

 separator

17 stycznia 2003 r. w sali koncertowej szkoły muzycznej odbyła się sesja popularno naukowa poświęcona wielkiej, polskiej uczonej Marii Skłodowskiej – Curie. Przyświecało jej hasło: „Oddajcie cześć według jej trudu, niech w całej szkole słyną jej czyny”.

Gimnazjaliści z uwagą wysłuchali informacji o życiu i działalności naukowej Marii Skłodowskiej – Curie.  Panie: WandaTyrzyk, Izabela AdamczakDorota Olejniczak czuwające nad całością, zadbały o to, aby sesja była ciekawa i pouczająca. Atrakcją programu było wystąpienie zaproszonego gościa, pani dr JadwigiWybieralskiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na temat „Promieniotwórczość i jej zastosowanie”.

Na zakończenie spotkania pan dyrektor Józef Gerowski i pani dr Jadwiga Wybieralska wręczyli dyplomy laureatom szkolnego etapu konkursu chemicznegofizycznego. Wyróżnieni zostali zaproszeni na zajęcia dla olimpijczyków organizowane przez UAM w Poznaniu.

 separator

Od grudnia 2002 r. do marca 2003 r. uczennice naszej szkoły brały udział w Gimnazjadzie w piłce siatkowej dziewczyn. W lidze powiatowej zajęły II miejsce.

W skład zwycięskiej drużyny wchodziły: Joanna Marciniak, Martyna Rejek, Małgorzata Kaczmarek, Beata Adamczak, Renata Tomczak, Anna Szymoniak, Karolina Klonowska z klasy 3 e, Magdalena Biderman, Natalia Fechner z klasy 2 e, Daria BezwierzchnaWeronika Szulc z klasy 2 a.

Przygotowaniem uczennic do zawodów zajęła się pani Małgorzata Pietrula.

 separator

W dniach 12 – 13 grudnia 2002 r. w naszej szkole zorganizowana została wystawa pt. „Bożonarodzeniowe tradycje”. Celem wystawy było zebranie i podsumowanie wiadomości na temat świąt Bożego Narodzenia i związanych z nimi tradycjami oraz zapoznanie ze zwyczajami tego okresu w innych rejonach świata.
 
 W wielu klasach przeprowadzono pogadanki na temat tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia w Polsce.  Na lekcjach języków obcych nauczyciele przeprowadzili pogadanki na temat tradycji świątecznych w innych krajach. Klasa 3 h wspólnie z wychowawczynią panią Magdaleną Maćkowiak przygotowała dekoracje związane z tradycją Niemiec.
 
 Na wystawie można było obejrzeć szopkę bożonarodzeniową wykonaną przez uczniów z  klasy  2 g pod kierunkiem pani Beaty Kasprzak. Uczniowie  klas: 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 2 a, 2 g, 2 h, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 g, 6 a, 6 b, 6 czadbali o świąteczny wystrój sali i  przygotowali ozdoby i kartki świąteczne. W ogłoszonym konkursie na najpiękniejszą ozdobę świąteczną 1 miejsce zajęły: Barbara Mądra z klasy 3b, ZofiaFurmannzklasy 6 a, Agata Wichłacz z klasy 3 c; 2 miejsce: Joanna Marciniak z klasy 3 e, Małgorzata Karczmarek z klasy 3 e, Monika Badoń z klasy 3 d; 3 miejsce: Martyna Bogdańska z klasy 1 b, Ewa Skiba z klasy 2 i, Paulina Kowalik z klasy 2 a. Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców.

Uczniowie klasy 3 k pod kierunkiem pani Elżbiety Marciniak zredagowali oryginalne życzenia świąteczne.

W sali został umieszczony również stół wigilijny, który przygotowały uczennice z klasy 3 c pod kierunkiem pani Marii Walkowiak. Natomiast uczniowie z  klas: 1 a, 1 c, 2 h, 3 g, 3 k z panią Elżbietą Marciniak zebrali przepisy dań wigilijnych oraz przygotowali menu wigilijne. 
 
Poetycka twórczość uczniów klasy
3 c o tematyce świątecznej została zarejestrowana na płycie CD. Montażem poetycko – muzycznym, który można było wysłuchać podczas zwiedzania wystawy, zajęli się pani Maria Walkowiak i pan JerzyŁuczak. Napisane przez uczniów wiersze zostały również wydane w tomiku poetyckim pt. „W święta Bożego Narodzenia” przygotowanym pod kierunkiem pani Marii Walkowiak i pani Beaty Kasprzak.

Uczniowie klasy 1 c3 k z pomocą pani Beaty Kasprzak i pani Elżbiety Marciniak przygotowali publikację pt. „Świąteczne abecadło”, która zawiera najważniejsze hasła związane ze świętami bożonarodzeniowymi.

Wystawę uświetniła prezentacja multimedialna pt. „Świąteczne abecadło” wykonana przez uczniów klasy 1 c pod kierunkiem  pani Beaty Kasprzak.

 separator

Nauczycielki języka polskiego: pani Elżbieta Palka, pani Maria Walkowiak, pani Renata Zygmunt przygotowały uczniów klas: 1 b, 1 f, 1h, 1 i, 1 j, 2 f, 2 i, 3 c do dokonania opisu czytanych najchętniej utworów i ich prezentacji plastycznych. Zebraniem od uczniów kanonu i prac prezentujących plastycznie i werbalnie najciekawsze fragmenty oraz wyborem 10 najchętniej czytanych pozycji zajęła się pani Maria Walkowiak.

W dniach 5 – 6 grudnia 2002 r. zorganizowano pod kierunkiem pani Beaty Kasprzak i pani Marii Walkowiak wystawę prac uczniów pt. Tworzymy gimnazjalny kanon lektur”. Celem wystawy było zapoznanie z indywidualnymi zainteresowaniami czytelniczymi uczniów, oraz ich realizacja plastyczna i prezentacja.

11.12.2002 r.
odbył się konkurs literacki na temat najchętniej czytanej przez uczniów naszej szkoły książki: „Harry Potter”. Przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu zajęła się przewodnicząca Parlamentu Uczniowskiego Gimnazjum nr 2  Marta Biderman pod kierunkiem pani Marii Walkowiak, pani Beaty Kasprzak oraz pana Mikołaja Jackowiaka.

 
 W konkursie zwycięzcami zostali: I miejsceMagdalena Tęga z klasy 6 a; II miejsceAleksandra Sokołowska z klasy 6 a; III miejsceRomuald Gratkowski z klasy 3 j. Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu.  

 separator

 

6 grudnia 2002 r. w naszej szkole gościliśmy pana Arkadego Fiedlera - syna.Organizacją spotkania zajęły się nauczycielki geografii: pani Danuta Zielińska i pani Katarzyna Miedziarek. Na lekcjach geografii zapoznały uczniów klas: 1 i, 3 g, 3 j, 3 i z biografią A. Fiedlera – ojca. Podczas spotkania z w naszej szkole pan A. Fiedler – syn opowiadał o swoich wyprawach przyrodniczych, o kulturze i tradycji wielu krajów, np. Ekwadoru, Egiptu, Kanady; prezentował pamiątki, rekwizyty z różnych zakątków świata. Przybliżył również utwory ojca, np. „Kanada pachnąca żywicą”. Po wywiadzie  z bohaterem spotkania i indywidualnych rozmowach można było zakupić pamiątki z różnych stron świata.

 separator

 

Dnia 5 grudnia 2002 r. została zakończona akcja „Podaruj dzieciom słodycze, a umilisz im życie”. Zebrane przez wolontariuszki z naszego gimnazjum pod opieką pani Violetty Andrzejewskiej maskotki, książki, odzież, słodycze zostały przekazane do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu. Wszystkie zebrane rzeczy zostały podarowane w formie upominków gwiazdkowych najuboższym rodzinom z naszej gminy.

 separator

Redakcja „Gimpressy” otrzymała zaproszenie na konferencję prasową Wojewody Wielkopolskiego pana Andrzeja Nowakowskiego. W dniu 3 grudnia 2002 r. przedstawiciele zespołu redakcyjnego wraz z opiekunem panem Grzegorzem Skorupskim udali się do sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Na spotkanie z Wojewodą przybyło wielu młodych dziennikarzy z różnych typów szkół naszego województwa. Pytali o sprawy dotyczące poszczególnych szkół, zadawali pytania dotyczące egzaminu gimnazjalnego i dodatkowych godzin przeznaczonych na zajęcia pozalekcyjne. Były też pamiątkowe fotografie i indywidualne rozmowy z gospodarzem Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W nawiązaniu do Dnia dziecka odbyło się też otwarcie wystawy prac plastycznych pt. „Jak dzieci widzą Dzień dziecka”.

Po zwiedzeniu i słodkim posiłku dzieci i młodzież wzięli tez udział w koncercie pt. „I ty zostaniesz czarodziejem”.

Po dniu spędzonym w gmachu U W każdy młody człowiek wychodził z torba pełną prezentów.

Po konferencji prasowej przedstawiciele szkolnej gazetki odwiedzili studio telewizyjne, w którym dowiedzieli się wielu interesujących rzeczy na temat pracy w telewizji.

 separator

3 grudnia 2002 r. w związku z  Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnychi Świętem Klas Integracyjnych dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 7 w Lesznie zaprosiła do siebie uczniów klasy integracyjnej 3 k. W czasie podróży i uroczystości nad młodzieżą czuwali opiekunowie: pani dyrektor Aldona Grześkowiak – Węglarz, wychowawczyni pani Dorota Kusz – Nawrot, pani Jolanta Wolna oraz pan Mikołaj Jackowiak.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie leszczyńskiego gimnazjum przyjęli wszystkich bardzo ciepło i serdecznie, a nowa, piękna szkoła wzbudziła ogólny zachwyt. W holu szkoły odbyła się pełna nastroju część artystyczna, po której wszyscy wzięli udział w różnych konkurencjach. Każdemu dopisywał świetny humor, a zabawa trwała przez trzy godziny. Były kręgle, puzzle, pytania z cyklu „Leszno bez tajemnic”, kalambury, najwięcej uśmiechu wywołała „figura z ciała” i malowanie obrazu stopą. Zespoły klasowe z różnych szkół prezentowały się dowolnym przebraniem i wybranym okrzykiem. Było bardzo głośno i kolorowo. Zabawa integracyjna udała się i długo pozostaną piękne wspomnienia.

 separator

Od grudnia 2002 r. do marca 2003 r. odbywały się w naszej szkole zajęcia warsztatowe poświęcone sztuce graficznego haftowania.

Zajęcia zorganizowały i przeprowadziły panie: Paulina Andrzejczak i MariaSzczęsna. Nauczycielki matematyki zaprezentowały przykłady powiązania haftu z elementarną geometrią. Spotkania odbywały się raz w tygodniu i cieszyły się dużym powodzeniem. Uczestniczyło w nich 20 gimnazjalistów. Nauczycielki zapoznały uczniów z dwoma podstawowymi modułami matematycznego haftowania: wypełnianiem kąta oraz wypełnianiem koła. W oparciu o te dwie metody splatania nici uczniowie tworzyli różne ornamenty geometryczne zachowujące własności symetrii. W trakcie warsztatów uczniowie wykonali wiele kolorowych wyszywanek zachwycających barwą oraz wypowiedzią linii, kształtu i geometrycznego kontekstu. W ten sposób powstałakolekcja ponad 30obrazów „nitką malowanych”.

Efekt finalny swojej pracy twórczej uczniowie zaprezentowali na wystawie zorganizowanej w dniach 24-25 marca w ramach akcji „Tydzień z matematyką”.

Autorzy prac pokazali, że do wyszywania może przydać się matematyka, a figury geometryczne można przekształcać w kwiatki, zwierzęta, krajobrazy.

 separator

 

30 listopada 2002 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach można było posłuchać najlepszych recytatorów uczestniczących w II Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Kaspra Miaskowskiego. Naszą szkołę reprezentowała i zajęła I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych Monika Zamiar z klasy 3 j.

 separator

W ramach promocji zdrowego stylu „życia i bycia” wśród dzieci i młodzieży zorganizowano w naszej szkole akcję pt. „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Poniedziałek 18.11.2002 r.
minął pod hasłem „Życie bez nałogu”. W czasie lekcji biologii i wychowania do życia w rodzinie przeprowadzono dyskusje na temat nałogów. Badania ankietowe posłużyły bieżącej analizie skali zjawiska uzależnień wśród uczniów oraz zasobów i potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej omówiono wyniki tych badań. Na lekcjach religii przeprowadzono dyskusję nad dylematem moralnym Roberta – Pić, czy nie. Godziny wychowawcze i lekcje j. polskiego poświęcono analizie felietonu Olgi Lipińskiej pt. „Chamstwo jako skutek nieodpowiednich postaw wśród młodzieży”. Wysnuto refleksje nad umiejętnością kształtowania postawy asertywnej, zachowania trzeźwego umysłu. Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przeprowadzili warsztaty dla nauczycieli na temat: „Skuteczna komunikacja w relacjach nauczyciel – uczeń jako czynnik wspierający oddziaływania wychowawcze w szkole”. W związku z promowaniem zdrowego stylu życia, umiejętnym reagowaniem na sytuacje związane z uzależnieniem, agresją zorganizowano konkurs plastyczny na plakat klasowy wykonany wspólnie z wychowawcą. I miejsce zajęła klasa 3 e, II – klasa 3 a, III – klasa 1 c. Wyróżnienia otrzymały klasy: 3 b, 3 k oraz 6 b.

We wtorek19.11.2002 r. pani Aldona Grześkowiak – Węglarz zorganizowała Szkolne Kino. W sali GOK Hutnik uczniowie obejrzeli film pt. „Rozdarte dusze”. Obrazuje on zmagania rodziny alkoholika z problemem uzależnienia, uwidacznia role w jakie wchodzą członkowie rodziny. Jest filarem programu profilaktycznego Elementarz II. Po emisji filmu pokazano krótkie migawki z życia szkoły pod hasłem „Miej oczy szeroko otwarte” zmontowane przez pana Jerzego Łuczaka. Następnie w klasach pod kierunkiem wychowawców przeprowadzono dyskusje na temat filmu i problematyki przez niego poruszonej.

W ogłoszonym przez panią Małgorzatę Galon i pana Mikołaja Jackowiaka konkursie na najlepszą receptę – poradę na zdrowe, szczęśliwe wkroczenie w dorosłość zwyciężył Damian Małecki z klasy
3 j.

Środa 20.11.2002 r. była dniem współpracy z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji. Zaprezentowano działania policji w zakresie prewencji, profilaktyki uzależnień. Funkcjonariusze przeprowadzili pogadanki w klasach. Porozmawiali z uczniami, patrolowali newralgiczne miejsca na terenach przyległych szkole. Uczniowie roznosili ulotki w celu zwrócenia uwagi na negatywne skutki sprzedaży alkoholu, tytoniu nieletnim w pobliskich sklepach. Omówiono sposoby instytucjonalnych form udzielania pomocy osobom uzależnionym Przeprowadzono akcję „Cebula – Jabłko” dotycząca przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierowców w pobliżu szkoły. Uczniowie mogli zapoznać się z elementami tresury psa policyjnego. Organizacją całego dnia zajęła się pani Monika Rogasik.

W czwartek 21.11.2002 r. promowano kulturalny styl życia i bycia. Omówiono na lekcjach wychowawczych zasady dobrego wychowania, przeprowadzono szkolny konkurs savoir vivre’u. Klasy reprezentowane były przez trzyosobowe zespoły. Najlepsza okazała się klasa 2 b, która otrzymała nagrodę w postaci wspólnego wyjścia do restauracji na lody. Panie: Małgorzata Makowska, Ewa Nawrocka i Tamara Kempiak przygotowały konkurs i czuwały nad jego przebiegiem.

W klasach odbyły się lekcje z udziałem pedagogów i psychologów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Rozmawiano o mechanizmach i skutkach uzależnienia, uczuciach, empatii, asertywności oraz  radzeniu sobie z  agresją.

Ogłoszono szkolny konkurs plastyczny z nagrodami pod hasłem „Kultura picia – kultura bycia”. Był on próba odpowiedzi na pytanie: Czy dorośli mogą zachowywać się kulturalnie? I miejsce zajęła praca Agnieszki Klupczyńskiej z klasy 2 d, II miejsce zajął Grzegorz Karczmarek z klasy 3 h, III miejsce zdobyli: Przemysław Karczmarek z klasy 3 e, Adrian Adamek z klasy 3 g oraz Ewa Kwintkiewicz z klasy 3 k. Wyróżnienia otrzymali: Joanna Marciniak z klasy 3 e, Anna Dylak z klasy 3 h, Ewa Kautz z klasy 3 d, Mariusz Szymczak z klasy 3 j, Anna Andrzejewska z klasy 1 g, Natalia Andrzejewska z klasy 2 g, Monika Badoń z klasy 3 d oraz MałgorzataRajewska z klasy 3 h. Organizatorami konkursu byli: pani Aldona Grześkowiak –Węglarz i pan Rafał Sroka.

Piątek 22.11.2002 r.
minął pod hasłem „Nasza szkoła bez nałogów i przemoc”. Wszyscy uczniowie rywalizowali o miano najlepszej klasy. Każdy nauczyciel otrzymał 4 granty, które miał prawo podarować tym uczniom, którzy zasługiwali tego dnia na pochwałę. Klasa 2 i, która zebrała największą ilość grantów otrzymała nagrodę – zwolnienie z odpytywania oraz bilety do kina. Nad realizacją zadania czuwała pani Barbara Leciejewska.

Pani Małgorzata Makowska przygotowała i umieściła w gablocie na szkolnym korytarzu najważniejsze informacje dla rodziców naszych uczniów, miedzy innymi o tym do kogo udać się po pomoc w trudnej sytuacji. Zamieściła również cenne dla rodziców wskazówki i rady  Jak postępować z dzieckiem uzależnionym, trudnym.

Na szkolnej stronie internetowej www.gim2.gostyn.pl w kąciku dla rodziców pani Beata Kasprzak zamieściła test „Jak rozpoznać, czy dziecko sięga po alkohol?”.

W dniu 25 listopada odbył się okolicznościowy apel szkolny, na którym zaprezentowano najlepsze zachowania i prace konkursowe oraz wręczono uczniom nagrody.

Pomysłodawcą i organizatorem całego tygodnia była pani Aldona Grześkowiak – Węglarz wraz z zespołem, w skład którego weszli: przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Parlamentu Uczniowskiego.  

 separator

Konkurs pt. „Najpiękniejszy kalendarz na 2003 r.” cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów. Jego celem było propagowanie wśród gimnazjalistów wiedzy o przyszłej patronce szkoły.

Kalendarze tematycznie związane z postacią Marii Skłodowskiej – Curie złożyły się na piękną, bogata wystawę, którą można było podziwiać w dniach 12 – 14 listopada 2002 r. w budynku Gimnazjum nr 2 w Gostyniu.

Autorzy pomysłowych, ciekawych i profesjonalnie wykonanych prac zostali nagrodzeni.

Nagrodę główną, ufundowana przez firmę Infograf z Gostynia w postaci nagrywarki CD otrzymał Mateusz Szulczyński z klasy 3 h.

I miejsce
zajęły kalendarze wykonane przez:
Monikę Woźniak z klasy 3 b oraz  Katarzynę Karolczak, Natalię Korytowską, Agatę Wichłacz i Michalinę Wyzujak z klasy 3 c.

Na II miejscu znalazły się prace: Niny Nawrot i Monika Michalak z klasy 1 c oraz Adrian Karolewicz z klasy 3 h.

Nagrody za III miejsce zdobyli: Aleksandra Norman, Katarzyna Sellmanni Sylwia Jeżewicz  z klasy 1 c oraz Monika Zamiar, Lidia Chodzidło, PawełKasperkowiak i Przemysław Maćkowiakz klasy 3 j.

Wyróżnienia otrzymali: Ewa Kwintkiewiczz klasy 3 k, Natalia Andrzejewska, Agnieszka Katarzyńska, Agata Szymańska, Marta Radczykz klasy 2 g, EwaSkiba, Kinga Wojciechowska, Marzena Rajewskai Izabela Pytelz klasy 2 i, Agata Budych, Małgorzata Rajewska, Paulina Banaszak, Monika Woźniak, Mateusz Klupczyński, Michał Rogasikz klasy 3 h, Marta Jankowska, EwaKwintkiewicz, Marta Kaniewska, Magdalena Kordus, Bogumiła Miedzińska, Marta Roszkiewicz, Katarzyna Wiśniewska, Izabela Paszkieri KatarzynaMatylaz klasy 3 k, Aleksandra Śmigiel, Anna Andrzejewska, Zuzanna Pelec, Magdalena Zaremba, Karol Andrzejczak, Sandra Wilk, Danuta Leciej, AnitaZiemniak, Anita Skorupka, Patrycja Jakubowska, Damian Biderman, AnnaJędro, Joanna Pawlicka, Blanka Sędziak, Bartosz Cieślakz klasy 1 g, JanTatarka, Patryk Kołacki, Adam Leciej, Piotr Nowicki, Tomasz Matyla, KarolPodziemek, Marcin Polniakz klasy 3 k, Dariusz Hoffmannz klasy 3 j, SylwiaKriger, Jolanta Śmigiel, Martyna Juskowiak, Karolina Hądzlikz klasy 2 i, AgataGrupka, Maja Biderman, Magdalena Helińskai Agnieszka Staszewskaz klasy 2 b.

Fundatorami pozostałych nagród były firmy NovaCompInformAS z Gostynia oraz Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 2 w Gostyniu.

Pracą przy organizacji konkursu, oceną prac, przygotowaniem atrakcyjnej wystawy zajęli się: pani Beata Kasprzak, pani Małgorzata Makowska i pan Rafał Sroka.

 separator

 

8 listopada 2002 r. w sali konferencyjnej Ratusza wręczono najlepszym gostyńskim gimnazjalistom stypendia Rady Miejskiej w Gostyniu.Stypendium przyznawane jest uczniom, którzy osiągnęli szczególne wyniki w nauce oraz wyróżnili się działalnością na rzecz środowiska szkolnego i ziemi gostyńskiej. 

Z naszego gimnazjum stypendium otrzymały:  Joanna Marciniak z klasy 3 e oraz Anita Skrzypczak z klasy 2 g. Stypendium otrzymali również nasi absolwenci: Greta Busz,Małgorzata Domaniecka, Natalia Dzikowska, Nina Dereszewicz, Mateusz Grzelczyk, PiotrStachowiak.   

8 listopada 2002 r. we wszystkich szkołach ponadpodstawowych gminy Gostyń odbyły się demokratyczne wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Z naszej szkoły w skład rady weszło pięć osób: Marta Biderman – kl. 3 d, Magdalena Biderman – kl.2 ePrzemysławCzajka – kl. 3 d, Monika Zamiar – kl. 3jRenata Tomczak- kl. 3 e.

 

 W związku z planami nadania  naszej szkole imienia Marii Skłodowskiej – Curiepaździerniku 2002 r. przeprowadzony został konkurs na nowe logo szkoły.

Zwycięzcą został Marcin Mrozek z klasy 1 c. Na drugim miejscu znalazła się praca Filipa Zawieji z klasy 1 d. III miejsce zdobyła Magdalena Zaremba z klasy 1 g.

 separator

 

 16.10.2002 r. odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe (zawody powiatowe).

Drużyna dziewczyn z naszego gimnazjum wystąpiła w składzie: Martyna Rejek, Renata TomczakJulia Piotrowiak z klasy 3 e, Katarzyna Paszkowiak z klasy 3 a, Natalia Korytowska z klasy 3 c, Kinga Kubica z klasy 3 a, Barbara Matuszak , Izabela Gościniak, Martyna Piechocka, Julita Łysiak z klasy 1 h, Katarzyna Klonowska z klasy 3 d, Adela JedrkowiakMonika Przybył z klasy 1 f.

Przygotowaniem uczniów do zawodów zajęły się panie: Ewa NawrockaMałgorzata Pietrula.

Grupa chłopaków w składzie: Bartosz Hoffmann, Krzysztof Sarbinowski z klasy 3 b, Mateusz Sikora z klasy 2 aPrzemysław Czajka z klasy 3 d, Karol Szulczyński, Bartłomiej Woźnica, Mikołaj Pakosz, PrzemysławKaczmarek, Damian Frąckowiak z klasy 3 e, Dominik Nowicki z klasy 3 d, Mateusz Radwan z klasy 3 h, Marcin Kuczkowiak z klasy 3 f zajęli III miejsceSztafetowych Biegach Przełajowych.   

Przygotowaniem uczniów do zawodów zajął się pan Dariusz Smektała.

 separator

 01.10.2002 r.w Wolsztynie odbyła się Gimnazjada w lekkiej atletyce (zawody rejonowe).

W sztafecie 4×100 m dziewczyny z naszej szkoły zajęły III miejsce. W skład zespołu wchodziły: Katarzyna Kołacka z klasy 3 h, Katarzyna Klonowska z klasy 3 d, Renata Tomczak z klasy 3 e, Martyna Rejek z klasy 3 e.

W sztafecie szwedzkiej Kinga Kubica z klasy 3 a, Małgorzata Klapkarek z klasy 3 h, Katarzyna Paszkowiak z klasy 3 aJulia Piotrowiak z klasy 3 e znalazły się na II miejscu.

W biegu na 100 m Katarzyna Klonowska z klasy 3 d zdobyła III miejsce.

W skoku w dal Krzysztof Sarbinowski z klasy 3 b zajął II miejsce.

Przygotowaniem uczniów do zawodów zajęli się: pani Ewa Nawrocka i pani Małgorzata Pietrula.

 separator

30.09.2002 r. w Gostyniu odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych. Reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu zdobyli III miejsce. W skład zespołu wchodzili: Magdalena Szymańska z klasy 6 b, PatrycjaWojciechowskaKarolina Szafranek z klasy 6 c, Natalia Hoska, Ilona Grześkowiak, Łukasz Serafin, Paweł Spychała z klasy 6 b, Łukasz Marciniak z klasy 6 a, Arkadiusz CiemnaiakWojciech Dułacz z klasy 6 b. Przygotowaniem uczniów do zawodów zajęli się: pani Jolanta Polniak i pan Rafał Szczepaniak.

 separator

30.09.2002 r. uczniowie klas integracyjnych 3 k1 g wraz ze swoimi wychowawczyniami panią Dorotą Kusz – Nawrotpanią Joanną Wróblewską wybrali się na wspólny piknik do leśniczówki w Stawiszynie, zorganizowany z okazji Dnia Chłopaka.

Celem wyjazdu była także integracja klas oraz lepsze poznanie się uczniów klasy pierwszej. Po wspólnym spacerze przyszła pora na niespodziankę dla chłopaków, którzy w tym dniu obchodzili swoje święto. Uczniowie mieli także okazję do jazdy na koniach. Spotkanie zakończyło się smażeniem kiełbasek i wspólnym posiłkiem przy ulubionych utworach muzycznych.   

 separator

27.09.2002 r. w GOK „Hutnik” odbyła się uroczystość „otrzęsin” uczniów klas pierwszych.

Scenografia, kostiumy, muzyka i teksty wprowadziły uczestników w średniowieczny klimat. Przedstawiciele wszystkich pierwszych klas, przebrani w rycerskie stroje brali udział w przygotowanych konkurencjach. Uroczystość zakończyła się złożeniem przysięgi i przyjęciem młodych adeptów sztuki rycerskiej na oczach Wielkiej Rady Krajowej Zakonu Gimnazjalistus Gostiniensis Secundo do braci zakonnych. Nad całością czuwał Wielki Komtur Zakonu – pan dyrektor Józef Gerowski.

Imprezę przeprowadziły uczennice klas trzecich: b, c, i, k, tj. MilenaGumienna, Michalina Kaminiarz, Ewa Kwintkiewicz, Agata Wichłacz, IzabelaPaszkier, Michalina Wyzujak, Katarzyna Karolczak, Marta Polaszek, AgnieszkaWalczak, Zuzanna OlejniczakNatalia Korytowska.

Przygotowaniem uroczystości zajęli się panie: Paulina Andrzejczak, DorotaDomagała, Małgorzata Galon, Beata Kasprzak, Sylwia Matuszak oraz pan Grzegorz Skorupski.

 separator

26.09.2002 r. w Gostyniu odbyła się Gimnazjada w LA (zawody powiatowe).

Drużyna dziewczyn z naszej szkoły zdobyła I miejscesztafecie 4×100 m. W skład zespołu wchodziły: Katarzyna Kołacka z klasy 3 h, Renata Tomczak z klasy 3 e, Martyna Rejek z klasy 3 e oraz Katarzyna Klonowska z klasy 3 d.

W sztafecie szwedzkiej nasza drużyna w składzie: Kinga Kubica z klasy 3 a, Małgorzata Klapkarek z klasy 3 h, Katarzyna Paszkowiak z klasy 3 a, Julia Piotrowiak z klasy 3 e zajęły II miejsce.

W biegu na 100 m Katarzyna Klonowska z klasy 3 d zdobyła I miejsce.

W rzucie oszczepem nasza reprezentantka Natalia Fechner z klasy 2 e zajęła II miejsce, natomiast Marta Biderman z klasy 3 d zdobyła III miejsce.

W skoku w dal na II miejscu znalazła się Martyna Rejek z klasy 3 e.

Drużyna chłopaków z naszej szkoły zajęła II miejscesztafecie 4×100 m. W skład zespołu wchodzili: Michał Jagodzik, Michał Lisiecki, KrzysztofSarbinowski i Bartosz Hoffmann z klasy 3 b.

W sztafecie szwedzkiej wśród chłopaków na III miejscu znaleźli się: Mikołaj Pakosz, Karol Szulczyński z klasy 3 e, Paweł Powicki z klasy 3 eDanielMajsner z klasy 3 b.

W skoku w dal I miejsce zdobył Krzysztof Sarbinowski z klasy 3 b.

 separator

11września 2002 r. w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Gostyniu odbył się wieczór promocyjny podsumowujący roczną  współpracę polsko – francuską między Gimnazjum nr 2 w GostyniuCollège Masseot Abaquesnez Boss. W ramach projektu„Socrates”realizowany był temat „Architektura wiejska Normandii i Wielkopolski”. Nasi uczniowie z nauczycielkami panią Barbarą Cwojdzińską, panią Renatą Włodarczyk i panią Marią Wasielewskąprzez cały rok pogłębiali wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego architektury wiejskiej w Polsce i Francji.

Produktem finalnym pracy nad projektem było wydanie dwujęzycznego (polsko – francuskiego) kalendarza pt. „Architektura wiejska Normandii i Wielkopolski”

Organizatorkami wieczoru były panie Barbara CwojdzińskaRenata Włodarczyk. W przygotowaniu pomogli uczniowie biorący udział w wymianie i ich rodzice.

Zaproszono przedstawicieli miejscowych władz i sponsorów. Uroczystość obsługiwana była przez lokalne media.

Podczas wieczoru nastąpiła prezentacja prac wykonanych w związku z realizacją projektu: albumy ze zdjęciami, film video, makieta „Wioski Przyjaźni”, obrazy malowane na płytkach ceramicznychdzienniki podróży.

Zaprezentowano również stronę internetową wymiany polsko – francuskiej opracowaną przez panią Renatę WłodarczykBeatę Kasprzak przy współudziale uczniów biorących udział w wymianie. Tłumaczeniem tekstu zajęła się pani Barbara Cwojdzińska.

Odbyła się również promocja kalendarza, który jest produktem finalnym projektu. Wszystkie prace związane były tematycznie z architekturą wiejską Wielkopolski i Normandii.

Uczniom, rodzicom i gościom wręczono pamiątkowe egzemplarze kalendarzy.Zarówno zamysł jak i projekt został bardzo wysoko oceniony przez zaproszonych gości.

„Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym
Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Socrates – Comenius”. 

 separator

We wrześniu 20002 r. nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Gazety Wyborczej”, portalu Gazeta.pl i Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Akcja „Szkoła z klasą” ma na celu podniesienie jakości pracy nauczycieli, uzyskanie lepszych efektów działalności placówki oświatowej. Te szkoły, których udział w akcji zakończy się sukcesem, otrzymają tytuł „Szkoły z klasą” i zostaną umieszczone w „Przewodniku po szkołach z klasą”. Aby całe przedsięwzięcie przyniosło najwyższe rezultaty, uczestnicy muszą wykonać sześć zadań odpowiadających sześciu zasadom szkoły z klasą i uzyskać ich pozytywną ocenę.
 
 Nadzór nad prawidłowym przebiegiem akcji w naszej szkole objęła pani dyrektorAldona Grześkowiak – Węglarz.

separator