Patron

 Maria Skłodowska-Curie

1867 – 1934

Urodziła się 7 listopada 1867 rokuWarszawie. Była najmłodsza spośród pięciorga dzieci państwa Skłodowskich. Jej ojciec, Władysław uczył fizyki i matematyki w warszawskich szkołach średnich. Matka, Bronisława z Boguskich, była przełożoną jednej z najlepszych szkół żeńskich w  Warszawie, zmarła w 1878 roku.
W 1883 roku Maria Skłodowska ukończyła ze złotym medalem III Gimnazjum Żeńskie w Warszawie.
W latach 1886 – 1889 pracowała jako guwernantka w Szczukach pod Przasnyszem. Pomagała finansowo siostrze Bronisławie, studiującej medycynę i składała skrzętnie pieniądze, marząc o studiach na Sorbonie.
W 1891 roku wyjechała do Paryża i zaczęła studiować na Sorbonie fizykę i chemię. Jako pierwsza studiująca te dyscypliny kobieta i najlepsza na roku zdała w 1893 roku egzamin z fizyki, zajmując wśród studentów pierwsze miejsce. W rok  później zaliczyła egzamin z matematyki z drugą lokatą.

patronka_1

W 1894 roku poznała Piotra Curie – profesora fizyki w Szkole Przemysłowej  Fizyki i Chemii w Paryżu. Rok później odbył się ich ślub.

Patronka_2 

Ich pierwsza córka Irena, późniejsza laureatka Nogrody Nobla przyszła na świat w 1897 roku. Obowiązki macierzyńskie nie przeszkodziły jej w podjęciu wspólnie z mężem wielkich badań z zakresu promieniotwórczości. Małżonkowie kontynuowali i rozwijali doświadczenia A. H. Becquerela w tej dziedzinie.

Patronka_4

 
W prymitywnych warunkach, w opuszczonej szopie, która służyła kiedyś za prosektorium szkoły medycznej, wyposażonej w kilka stołów, piecyków i palników gazowych pracowali od wczesnego rana do późnej nocy.

Patronka_5

Efektem ogromnej pracy było odkrycie w lipcu 1898 roku wysoce radioaktywnego pierwiastka, który na cześć ojczyzny Marii małżonkowie nazwali polonem.
Po dalszych eksperymentach, parę miesięcy później odkryli jeszcze bardziej radioaktywny pierwiastek – rad.
Chociaż państwo Curie żyli w bardzo trudnych warunkach materialnych, nie opatentowali swego wynalazku, oddając go w służbie ludzkości. Gdy w 1903 roku została im przyznana Nagroda Nobla, pieniądze otrzymane z tego tytułu przeznaczyli na dalsze badania.
Maria Skłodowska – Curie uzyskała też tytuł doktora nauk fizycznych.

Patronka_6


W 1904 roku urodziła druga córkę – Ewę.
W 1906 roku zginął tragicznie Piotr Curie. Żona przejęła po nim Katedrę Fizyki na Sorbonie. Po raz pierwszy w dziejach tej uczelni kobieta została mianowana profesorem. Wkrótce otrzymała nominację na profesora zwyczajnego Sorbony. Cały czas prowadziła prace nad badaniem właściwości fizycznych i chemicznych polonu i radu.
Po śmierci męża kontynuowała prace badawcze. W 1911 roku otrzymała ponownie Nagrodę Nobla – tym razem w dziedzinie chemii za wyodrębnienie czystych preparatów radu oraz otrzymanie radu w stanie czystym.
W 1912 roku była inicjatorką budowy Instytutu Radowego w Paryżu. Chciała w ten sposób uczcić pamięć swojego męża. W instytucie pełniła funkcję kierownika laboratorium.  
W 1914 roku w związku z wybuchem I wojny światowej porzuciła pracę naukową i zajęła się organizowaniem wojskowego lecznictwa radiologicznego. Zbierała sprzęt, szkoliła personel, uczyła korzystania z mało jeszcze wówczas popularnych przyrządów. Została mianowana kierowniczką służby radiologicznej Czerwonego Krzyża.

Patronka_10


W latach 1919 – 1934 prowadziła badania w Instytucie Radowym w Paryżu.
W 1932 roku po raz ostatni odwiedziła Polskę, wzięła udział w otwarciu Instytutu Radowego w Warszawie.

Patronka_11


14 lipca 1934 roku zmarła w Sancellemoz we Francji wskutek anemii złośliwej. Została pochowana w Sceaux pod Paryżem.

Patronka_12